Laminátory časté dotazy

Rozdíl studená a teplá laminace?

 • V oblasti malých stolních laminátorů se studená laminace používá méně často. Převažuje teplá laminace. Rozdíl ve výsledku zalaminovaného dokumentu je ve prospěch teplé laminace.
 • U laminátorů se často uvádí, že umí studenou i teplou laminaci. Z hlediska uživatele to k ničemu moc neslouží. Každý výrobce umí snadno u stroje vypnout výhřev a v technické specifikaci to uvést jako funkci navíc. Uživatele tato vlastnost v podstatě mate.
 • Studená laminace má jedinou výhodu, folie se dá aplikovat i bez použití stroje. Prostým zahlazením rukou..

Proč se laminátory liší výrazně v ceně?

 • Cenu laminátoru výrazně ovlivňuje počet laminovacích válců, kvalita použitých komponent a závěrem celkový výkon. (rychlost, max. tl. fólie)
 • Nejlevnější mají pouze jeden pár, fólie se při průjezdu nenapíná. Laminace není ideálně hladká. Limitní je použítí tloušťky fólie. Stroje jsou velmi pomalé proto, aby vůbec došlo k dostatečnému prohřátí.
 • Laminátory se dvěma páry válců jsou dobré řešení. Kvalita laminace je vesměs velmi slušná. Rychlost, komfort obsluhy a životnost stroje také.
 • Tři páry válců. Ideální laminátor pro ideální výsledky. Fólie se ve stroji dobře vyrovná, k dispozici je často rezerva topného výkonu, stroje jsou rychlé. Spolehlivý průjezd laminovaného dokumentu. Rozhodně vhodné při poskytování služeb.

Proč fólie uvízne v laminátoru?

 • Nejčastější příčina je přetopený (přehřátý) laminátor. Fólie se totiž příliš vysokou teplotou zkroutí a neprojde ven. Druhořadě nějaká mechanická překážka ve stroji.(zbytek papíru, zalepené válce atp.)
 • Pokud pošlete do stroje samotnou fólii bez papíru a navíc je stroj přehřátý riziko uvíznutí (namotání na válce) je značné.
 • Jestliže laminujete dokument jehož zničení by mělo fatální následky, navíc na pochybném laminátoru, použijte ochranný papírový nosič. Aplikační teplotu je nutné adekvátně zvýšit, nosič odebírá teplo!

Jak laminovat bez uvíznutí fólie v laminátoru?

 • Nastavte a zkontrolujte správnou teplotu! (indikace „ready“) 
 • Vkládejte fólie vždy svárem dopředu!

 • Vyplňte optimálně fólii jediným papírem. Malý papír nebo více menších papírů ve větší fólii výrazně zvýší riziko uvíznutí.

 • Pokud si nemůžete pomoci a musíte dát do fólie více papírů použijte ochranný papírový nosič.

 • Nepouštějte do laminátoru papír a fólii jen na jedné straně. S jistotou to dopadne špatně, natočením na válce. (Laminovaná fólie vyvolá do povrchu papíru značné pnutí, které pokud není eliminováno z druhé strany dokument zkroutí a ten nevyjede z laminátoru)

Lze provádět jednostrannou laminaci na „kapsových“ laminátorech?

 • Formátovanou fólii v tloušťce 80 mic a více na jednostrannou laminaci POUŽÍT NELZE z důvodu enormního kroucení. Laminovaná fólie vyvolá do povrchu dokumentu značné pnutí, které pokud není eliminováno z druhé strany dokument zkroutí.