Jak vybrat laminátor

Před rozhodnutím o výběru laminátoru věnujte prosím několik okamžiků informacím níže. Určitě se Vám to vyplatí pro Vaše správné rozhodnutí!!!

Z hlediska technologie lze stolní laminátory rozdělit do tří skupin:

  • výhřev vnějším topidlem
  • výhřev vnějším topidlem v kombinaci s topnou deskou
  • vnitřní výhřev válce

Výhřev vnějším topidlem sáláním topidlo nad válci

Topné těleso obepíná laminovací válec po části jeho obvodu. Dochází tím k rovnoměrnému výhřevu válců sáláním z vnějšku, což zabezpečuje dobrou kvalitu laminace. Tento systém používá řada RENZ HT330 Home. Dvě řady válců zlepšují kvalitu (hladkost) laminace.

Zjednodušenou (ekonomickou) formou tohoto typu technologie výhřevu je odstranění zadních lisovacích válců.

Takto lze dosáhnout ještě přijatelné kvality zalaminování. Užívá se hlavně v levných laminátorech pro příležitostnou laminaci. Tyto laminátory mají také nízkou pracovní rychlost obvykle kolem 30 cm/min a omezenou tloušťku použitelné laminovací fólie. K těmto strojům patří stroje Fellowes Saturn, Fellowes Cosmic.

Vaše volba: levné laminátory, slabší kvalita (hladkost) laminace, pouze pro nižší tlouštky folie, malá rychlost laminace

Výhřev vnějším topidlem v kombinaci s topnou deskou

Vylepšenou podobou technologie vnějšího výhřevu je doplnění topných desek mezi laminovací válce.

Tyto laminátory jsou vhodné pro střední zatížení v kanceláři s pracovní rychlostí kolem 50 cm/min a širším rozpětím tloušťky použitelné laminovací fólie. Patří k nim stroje Fellowes Jupiter, Fellowes Venus, RENZ HT330 Office.

Vaše volba: střední třída laminátorů, dobrá kvalita (hladkost) laminace, pro všechny tlouštky folie, střední rychlost laminace

Vnitřní výhřev válců

Cílem technologického vývoje je optimalizace (rovnoměrnost) vyhřátí laminovacích válců.

Nejlepší z tohoto hlediska je přímý vnitřní výhřev válce kondukčním topidlem. Toto je nová revoluční technologie. Dosahuje nejrovnoměrnějšího nahřátí povrchu laminovacích válců. To se pak projeví ve špičkové kvalitě (hladkosti a přilnutí) laminace. Laminátor používající tuto technologii je BiO 330.

Tyto pozitivní vlastnosti ještě více vyniknou ve spojení laminátoru BiO 330 se zařízením LamiRol, které rozšiřuje funkčnost stroje o laminaci z rolových filmů.

Technologie vnitřního kodukčního topidla je zároveň konstrukčně levnější a spolehlivější než technologie vnitřního výhřevu infratopidlem.

Kvalita laminace výhřevem touto metodou je stále však výborná a využívá se u dražších profesionálních strojů – RENZ HT330 Profi.

Vaše volba: profi třída laminátorů, vysoká kvalita (hladkost) laminace, pro všechny tlouštky folie, vysoká (regulovatelná) rychlost laminace

Doporučení pro výběr laminátoru z hlediska použití tiskového média:

Vnější topné těleso:

Veškeré tisky tj. inkoust, toner, fotografie na fotografickém papíru.

Vnitřní výhřev konduční a infra topení:

Veškeré tisky tj. inkoust, toner – velké tmavé plochy obrázků, fotografie na fotografickém papíru. Používá se všude tam, kde jsou kladeny ty nejvyšší požadavky na výkon stroje a kvalitu výstupu.

Na závěr:

V nabídce lze najít prakticky jakýkoli stroj, optimální pro individuální správnou potřebu kohokoli. Vedle již zmiňovaného kritéria tiskového média, platí u laminátorů to, co u každého levnějšího/dražšího zařízení. Ta nejjednodušší zařízení mají vedle technologicky jednoduššího řešení použity i jednodušší komponenty, např. plastová ozubená kola.

Čím výše je stroj v nabídce, tím více komponent je celokovových prostě kvalitnějších pro dlouhodobou životnost a vaši spokojenost.